ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ»


Κατά το τελευταίο δίμηνο, οι συστημικές και οι συνεταιριστικές τράπεζες κατακλύζουν τους δανειολήπτες με συστημένες επιστολές, με τις οποίες τους ζητούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, να υποβάλουν πλήρη προσωπικά και οικονομικά στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, της περιουσιακής τους κατάστασης και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ώστε να ενταχθούν στη νέα, ενδιαφέρουσα μνημονιακή κατηγορία του «συνεργάσιμου δανειολήπτη».

Η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη, κατά τη διαμόρφωση και συναλλακτική λειτουργία της, συνιστά απότοκο της συστηματικής εξαπάτησης των δανειοληπτών, που επιχειρήθηκε και επιχειρείται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 και του Νόμου 4307/2014, που είναι γνωστοί με τα επώνυμα των εμπνευστών τους, ως «Νόμοι Κατσέλη» και «Δένδια» αντίστοιχα. Και τα δύο αυτά νομοθετήματα, αποτέλεσαν συστημική διαδικασία αναγνώρισης του ιδιωτικού χρέους, που συγκροτήθηκε με τρόπο άκυρο, καταχρηστικό και παράνομο και επιχειρεί να αναγνωρίσει την επιδίωξη αθέμιτου πλουτισμού της τραπεζικής ανομίας, ως κυρίαρχο παράγοντα διενέργειας των χρηματοπιστωτικών και εν γένει των οικονομικών συναλλαγών.

Η έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» αποτελεί νομικό πλάσμα της περιόδου της μνημονιακής εκτροπής, της χρονικής δηλαδή περιόδου κατά την οποία η συμβατική και οικονομική ελευθερία των προσώπων παύουν να αποτελούν καταστατικά αγαθά μείζονος ποιοτικής υπόστασης και προστασίας και ο ελεύθερος πολίτης υποβιβάζεται από αξία προσώπου στο νέο τύπο του κοινωνικού δουλοπάροικου και του πολιτικού απελεύθερου.

Ας δούμε στη συνέχεια ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας του συνεργάσιμου δανειολήπτη, με τη συναλλακτική εφαρμογή της οποίας οι τράπεζες, με την ανοχή της εκτελεστικής εξουσίας, της δικαιοσύνης και της διοίκησης, επιχειρούν να καταργήσουν εν τοις πράγμασιν τις θεμελιώδεις αξίες του σύγχρονου νομικού πολιτισμού:

Συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης που αναγνωρίζει το παρανόμως και καταχρηστικώς συγκροτηθέν και συγκροτούμενο ιδιωτικό χρέος του, ως κατά τεκμήριο νόμιμο και ανεπίδεκτο νομικής και ουσιαστικής αμφισβήτησης.

Συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης που αποδέχεται την κεφαλαιοποίηση των παντοειδών καταχρηστικών χρεώσεων, που εξυπηρετούν την αδηφάγο διάθεση αδικαιολόγητου πλουτισμού των τραπεζικών ιδρυμάτων και διαμορφώνουν για τον ίδιο και την οικογένειά του αδυσώπητα ενοχικά δεσμά.

Συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης που αποδέχεται την διακανονιστική ρύθμιση κεφαλαιοποιημένων και μη λογιστικοποιημένων τόκων που αντιστοιχούν στην εφαρμογή τιμής κυμαινόμενου συμβατικού επιτοκίου, το οποίο αποτελεί συστημική τοκογλυφία. Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η τιμή του Euribor βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά(-0,13%), οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες καλούνται να αναγνωρίσουν ως άληκτο δανειακό κεφάλαιο, ποσά κεφαλαιοποιημένων τόκων, που αντιστοιχούν σε τιμές συμβατικού κυμαινόμενου επιτοκίου, η οποία υπερβαίνει το 10%,12% ακόμη και το 15%. Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες, επιδεικνύουν την ευπείθειά τους στην τραπεζική ανομία, αναδεχόμενοι το νέο άληκτο δανειακό κεφάλαιο, που και πάλι τοκίζεται και ανατοκίζεται με ληστρικές και τοκογλυφικές επιβαρύνσεις, απλώς για να μεταθέσουν χρονικά την εκπλήρωση της οικονομικής τους υποχρέωσης και τελικώς να συμπράξουν στην ίδια την αποδόμηση της ζωής τους.

Συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι εκείνος, που υπομένει στωϊκά και πειθήνια την εισβολή των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών στον σκληρό πυρήνα του ιδιωτικού, οικογενειακού και επαγγελματικού του βίου και εκείνος που οδηγείται αναπόδραστα στη συναλλακτική και προσωπική απαξίωση, αντιμετωπίζοντας χωρίς αντίδραση, χωρίς ενεργή δράση ελεύθερου ανθρώπου τις ιταμές προσβολές των υπαλλήλων των τραπεζών και κυρίως των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών.

Συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι εκείνος, που δέχεται πειθήνια και αβασάνιστα την υπαγωγή της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής στην επιτροπεία του τραπεζίτη, οι υπάλληλοι του οποίου θα αποφασίζουν τα ποσά που θα δαπανά για την προσωπική και οικογενειακή του σίτιση, για την υγεία, την παιδεία και την ψυχαγωγία του ίδιου και των παιδιών του. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που θα αποφασίζονται από τον επικυρίαρχο της προσωπικής και οικογενειακής μας ζωής τραπεζίτη-δανειστή, αποτελούν τον επίσημο, τον συστημικό ορισμό της νέας, σύγχρονης μορφής οικονομικής υποδούλωσης και κοινωνικού εξανδραποδισμού.

Συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι εκείνος ο δανειακός οφειλέτης-επιχειρηματίας, που παραδίδει την διοίκηση της επιχείρησης και της εταιρείας του στην διαχείριση της τράπεζας. Είναι δηλαδή ο επιχειρηματίας που παραιτείται της αυτόνομης και αυτοτελούς οικονομικής δραστηριότητας και αποξενώνεται του επαγγελματικού και επιχειρηματικού του οράματος, με σκοπό να κερδίσει ελάχιστο χρόνο, πριν νομοτελειακά επέλθει η ολοσχερής επαγγελματική του απαξίωση και η παντελής αποδόμηση της ζωής του.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, αποτελεί «Στουρνάρειο» κατασκεύασμα, της πιο ακραίας μορφής πολιτειακής, κοινωνικής και οικονομικής υποτέλειας και εισάγει την Ελληνική κοινωνία στην περίοδο της χρεοκρατίας και της σύγχρονης και πλέον απεχθούς μορφής κοινωνικής και οικονομικής δουλοπαροικίας. Το νομικό πλάσμα του συνεργάσιμου δανειολήπτη, αποτελεί παραγωγικό αποτέλεσμα της ενδοτικής, παθητικής αλλά και αργυρώνητης δράσης πλείστων μελών της επιστημονικής κοινότητας, της πολιτειακής αναξιότητας της δημόσιας διοίκησης, του κομματικού συστήματος της πολιτειακής έκπτωσης και των λεγόμενων καταναλωτικών οργανώσεων της συναλλαγής, της ανομίας και της αργυρώνητης διαφθοράς.

Αποτελεί δημιούργημα όλων εκείνων, που συναλλάχθηκαν υπό συνθήκες επηρμένου και άνομου ερασιτεχνισμού με το πολιτικό σύστημα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, με όλους αυτούς που θεώρησαν ότι τα συνταγματικά αγαθά των πολιτών αποτελούν εμπορεύσιμο είδος ευτελούς οικονομικής συναλλαγής. Η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη όμως, συνιστά γνήσιο και αυθεντικό προϊόν της πολιτικής ανομίας, του κομματικού τυχοδιωκτισμού, του πελατειακού παραγοντισμού και της μειοδοτικής άσκησης νομοθετικής πρωτοβουλίας από πολιτικούς εκπροσώπους που αναδείχθηκαν με τη μέθοδο της πολιτειακής εξαπάτησης του κοινωνικού σώματος. Εκείνων δηλαδή, που παρέδωσαν ανενδοίαστα την εσωτερική και εξωτερική πολιτειακή κυριαρχία της χώρας σε εσωτερικά και διεθνή οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, σε όλους εκείνους που μετάλλαξαν το αποτέλεσμα της λαϊκής ετυμηγορίας σε νομιμοποιητική διαδικασία των πλέον ειδεχθών πράξεων πολιτικού δωσιλογισμού και εθνικής μειοδοσίας.

Οι εμπνευστές του νομικού πλάσματος του συνεργάσιμου δανειολήπτη, επιχειρούν να καταστήσουν τους Έλληνες πολίτες, ως δανειολήπτες έναντι των τραπεζών, νομικά και κοινωνικά υποκείμενα που θα φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά νομικής, πολιτειακής και συναλλακτικής απαξίας με το νομικό υποκείμενο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκφύλισαν και διέσυραν. Όπως ακριβώς παραδίδουν την πολιτειακή κυριαρχία της χώρας στην τρόικα και το κουαρτέτο των διεθνών δανειστών της, υπαγάγοντας την Ελληνική Δημοκρατία στην τυπολογική κατηγορία των κρατών αποικίας χρέους, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια αξιακή μέθοδο νομοθετικής αλλά και εν γένει πολιτειακής ευτέλειας, επιδιώκουν να αποξενώσουν τους ελεύθερους πολίτες από τα αγαθά της συμβατικής και οικονομικής τους ελευθερίας και να τους καταστήσουν «συνεργάσιμους δανειολήπτες».

Με άλλα λόγια, μία χώρα χωρίς δημοσιονομική και πολιτειακή κυριαρχία, που μεταλλάσσεται καθημερινά στην πλέον τρομακτική αποικία χρέους, δεν μπορεί να κατοικείται, παρά μόνο από εξαθλιωμένους, κοινωνικούς και οικονομικούς δουλοπάροικους, που ζουν και αναπνέουν με την άδεια και μόνον εντός του πλαισίου που καθορίζει ο δανειστής δυνάστης τους.

Στην έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη, δηλαδή του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού δουλοπάροικου, η δημοκρατική κοινωνία των πολιτών, οι ελεύθεροι πολίτες που αναγνωρίζονται ως αξίες προσώπων και ως υποκείμενα καταστατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αντιπαραθέτουμε την έννοια του συνταγματικού υποκειμένου, που συμμορφώνεται στις επιταγές της συνταγματικής τάξης και μόνον αυτής και αντιμετωπίζει με συστηματικές δράσεις ενσυνείδητης αντίδρασης και πολιτειακής άμυνας την επέλαση της πολιτικής και οικονομικής ανομίας στα ζωτικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά αγαθά του.

Ως ελεύθεροι πολίτες, δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να είμαστε και να παραμείνουμε μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες, δηλαδή συναλλακτικά υποκείμενα με συμβατική και οικονομική ελευθερία, που αναγνωρίζουν ως πραγματικές μόνο τις νόμιμες οικονομικές αξιώσεις του δανειστή τους, δηλαδή τις αξιώσεις εκείνες που δεν συγκροτούνται συμβατικά και συναλλακτικά στη βάση της καταχρηστικότητας και της συστηματικής παραβίασης των αξιών, οι οποίες συγκροτούν το νομικό και νομολογιακό κεκτημένο, ως θεμελιώδεις αξίες του νομικού πολιτισμού.

Μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες είναι οι ελεύθεροι πολίτες, που αντιστέκονται στα μηνύματα επικοινωνιακής τρομοκρατίας των συστημικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των δανειστών τους και αρνούνται να οδηγηθούν στα κρεματόρια των έκτακτων Ειρηνοδικείων, που θα νομιμοποιήσουν με διαδικασίες εξπρές την τραπεζική ανομία ως κυρίαρχη λειτουργία των συναλλαγών, καθώς και οι ελεύθεροι άνθρωποι που αποφασίζουν να δώσουν όρθιοι, αλύγιστοι και ανυπάκουοι τον αγώνα της διασφάλισης και διαφύλαξης της προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής τους ελευθερίας.

Μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες είναι εκείνοι οι ελεύθεροι πολίτες, οι οποίοι προασπίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η συνταγματική τάξη της χώρας και αξιοποιούν τις νομικές και νομολογιακές αξίες του νομικού πολιτισμού, ως μέσο δημιουργικής και αποτελεσματικής αντίστασης έναντι της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανομίας.

Το μνημονιακό κατασκεύασμα του συνεργάσιμου δανειολήπτη, αποτελεί μειοδοτικό νομικό πλάσμα της πολιτειακής εκτροπής που επιδιώκει την υποκατάσταση της λειτουργίας των συνταγματικών και νομικών θεσμών της χώρας, από την κυριαρχία της επιχειρηματικής ανομίας και του απόλυτου ευτελισμού των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αγαθών, τα οποία συνέχονται με τη λειτουργία του τυπικού και του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Επειδή η ιδιότητα του ελεύθερου πολίτη, επειδή η συμβατική και οικονομική ελευθερία των προσώπων δεν παραδίδονται, δεν εκποιούνται και δεν αποτελούν ευτελές είδος αργυρώνητης πολιτικής συναλλαγής του κομματικού συστήματος με το επιχειρηματικό περιβάλλον, η έννοια του ελεύθερου ανθρώπου, του ανθρώπινου υποκειμένου με αξία προσώπου, θα ταυτίζεται πάντοτε με την έννοια του συναλλακτικού υποκειμένου που αρνείται να υποταχθεί στις σύγχρονες μορφές οικονομικής και κοινωνικής δουλείας. Οι ίδιοι ελεύθεροι πολίτες, την ίδια στιγμή της άρνησης να παραδώσουν τον σκληρό πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής τους αξιοπρέπειας, διεκδικούν την διαμόρφωση ενός νέου νομικού πλάσματος, με ευθεία αναφορά στο συνταγματικό και νομικό κεκτημένο, εθνικό και διεθνές, που θα ονομάζεται συνεργάσιμο πιστωτικό ίδρυμα.

Το συνεργάσιμο πιστωτικό ίδρυμα θα καλείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, να δηλώνει ενώπιον των αρμοδίων αρχών αλλά και των αντισυμβαλλομένων του δανειοληπτών, ότι θα εγείρει χρηματικές αξιώσεις που απορρέουν από τη συμβατική εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της χρηστότητας των αξιώσεων του δανειστή και της αναλογικότητας των ενοχικών αντιπαροχών του δανειολήπτη. Ο συνεργάσιμος τραπεζίτης, θα δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητά του να συνομολογήσει την απαλοιφή από τις ενεργές και τις καταγγελμένες δανειακές συμβάσεις όλων των καταχρηστικών και άκυρων προδιατυπωμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών και ότι θα προβεί στην απομείωση του χρεωστικού υπολοίπου, με την αφαίρεση κάθε παράνομης και καταχρηστικής χρέωσης αναδρομικά από τη σύναψη κάθε δανειακής σύμβασης ξεχωριστά. Το συνεργάσιμο πιστωτικό ίδρυμα επίσης θα δηλώνει, ότι αναγνωρίζει τη δραματική μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και θα συνομολογεί νέους όρους αποπληρωμής του όποιου χρεωστικού υπολοίπου απομείνει, αναγνωρίζοντας ρητώς και εμπράκτως τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανακεφαλαιοποίησή του. Μάλιστα, στο σχετικό έντυπο που θα υποβάλλει, θα παραθέτει με εξαντλητική σαφήνεια, κατά την ιστορική τους ακολουθία, τις ανακεφαλαιοποιήσεις του, καθώς και πλήρη οικονομικά στοιχεία των συνεπειών που επέφερε η εν λόγω ανακεφαλαιοποίηση στην αποδόμηση δημοσίων αγαθών ανώτερης ποιοτικής υπόστασης και στη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής γενοκτονίας του Ελληνικού λαού.

Επίσης, στην ίδια έγγραφη δήλωση, η συνεργάσιμη τράπεζα θα αποδέχεται την αστική της ευθύνη για την προσβολή της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας των δανειοληπτών, αλλά και της ίδιας της ασφάλειας του προσωπικού και οικογενειακού βίου των ιδίων, από την απαξιωτική εισβολή των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, μέσω των οποίων επεδίωξαν την ικανοποίηση καταχρηστικών και αθέμιτων χρηματικών αξιώσεων.

Τέλος, στο ίδιο έντυπο η συνεργάσιμη τράπεζα θα δηλώνει ότι σε όλες τις νέες συμβάσεις που θα συνάπτει με τους δανειολήπτες, θα παραλείπει να διαλαμβάνει γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών, που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο ως καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές.

Εν όψει όμως του γεγονότος, ότι η διαμόρφωση του νομικού πλάσματος της συνεργάσιμης τράπεζας προϋποθέτει την λειτουργία των οργάνων της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας υπό συνθήκες συνταγματικής νομιμότητας και όχι πολιτειακής εκτροπής, όπως κατά τον παρόντα χρόνο συμβαίνει, η συγκροτημένη, ένδικη διεκδίκηση της προστασίας των καταστατικών αγαθών μας, αποτελεί τη μοναδική επιλογή κάθε ελεύθερου πολίτη που σέβεται την αξία του προσώπου του και αξιώνει την εφαρμογή του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Θάνος Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Επιστήμονας-Δημοσιολόγος
Aπόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Αναρτήθηκε από ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ στις 7:11 π.μ.

___________________________
http://wp.me/p1QIo0-8vL

____________________________________________
https://kapagriniou.wordpress.com/2016/09/27/nomos-katseli-eksapatisi
https://kapagriniou.wordpress.com/2016/09/22/nomos-katseli
https://kapagriniou.wordpress.com/2015/12/19/nomos-katseli-trapeziki-apati

Click to access 1.pdf

This entry was posted in ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΑΠΙΛΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΤΡΩΚΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s