ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ


Υπόδειγμα εξώδικου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

1)……………………………, κατοίκου ………………….Αττικής, οδός ……………………., αριθμ .. (στοιχεία πελάτη ΔΕΗ:…………………..αριθμός παροχής : ………………………)

2)……………………………, κατοίκου ………………….Αττικής, οδός ……………………., αριθμ .. (στοιχεία πελάτη ΔΕΗ:…………………..αριθμός παροχής : ………………………)

ΠΡΟΣ

Το κατάστημα της ΔΕΗ ………………… , που εδρεύει στην ……………….., οδός …………………………..αριθμ. …………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

και, μέσω αυτού,

Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Με μεγάλη έκπληξη αντιμετωπίσαμε και διαπιστώσαμε την εμμονή σας να συνεχίζετε όχι μόνο να αγνοείτε την ελληνική έννομη τάξη, αλλά και να παραβιάζετε το Σύνταγμα και τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων κατά τρόπο απαξιωτικό, ευθέως παράνομο, σε επίπεδο όχι μόνον της διοικήσεως, αλλά και των κατώτερων στελεχών, υπαλλήλων και προστηθέντων σας.

Παρόλο που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ. Ολ. 1972/2012 στις 25 Μαΐου 2012, με όσα έκρινε ως αντισυνταγματικά, κατ’ επέκταση δε το ανίσχυρο – άκυρο των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, ακόμη και με την τροποποίηση του ν. 4047/2012, σεις ακόμη το μήνα Σεπτέμβριο 2012 (4 μήνες μετά), συνεχίζετε να ανταλλάσσετε εσωτερικές ερμηνευτικές και διευκρινιστικές εγκυκλίους με το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τη δήθεν «εκκαθάριση του ΕΕΤΗΔΕ 2011 στους λογαριασμούς ρεύματος». Και δεν αρκεστήκατε σε αυτό, αλλά δίνετε και εντολές προς τους πελάτες σας – καταναλωτές (να απευθυνθούν στις ΔΟΥ αν δεν θέλουν να πληρώσουν το ΕΕΤΗΔΕ), εντολές που δεν έχετε τη νομιμοποίηση να δώσετε, με ένα και μοναδικό στόχο: Να παρακάμψετε, προκειμένου τελικά να καταστρατηγήσετε την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και να επανασυνδέσετε, σεις σε αγαστή συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών, την πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ με την εκβιαστική απειλή της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τελευταία φορά λοιπόν θα επαναλάβουμε, όσα προσποιείστε, ότι αγνοείτε, προβαίνοντας σε αυθαίρετους και παράνομους αλχημικούς συμψηφισμούς:

A ) Όσοι καταναλωτές λεπτομερώς και εντελώς συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη δήλωση ετούτη, προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία περί της ταυτότητας του κάθε δηλούντος και της ηλεκτρικής του παροχής, σας γνωρίζουμε με την παρούσα ότι σκοπεύουμε να σας καταβάλλουμε και θα σας καταβάλλουμε , σε σχέση με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που μας αποστείλατε, στον οποίο συμπεριλάβατε και την 1 η δόση του ΕΕΤΗΔΕ, το αναγραφόμενο ως συνολικό ποσό, αφού αφαιρέσουμε , όπως έχουμε τη δυνατότητα νόμιμα να πράξουμε, το εκάστοτε ποσό που σεις οι ίδιοι εδώ «καταφέρνετε» να διαχωρίσετε και να προσδιορίσετε ως ΕΕΤΗΔΕ . Συνεπώς θα σας καταβάλλουμε την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, πλέον ΦΠΑ, τα δημοτικά τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΠ, το δημοτικό φόρο και τα υπέρ της ΕΡΤ τέλη του λογαριασμού . Αυτό θα το κάνουμε: Πρώτον ασκώντας το από το άρθρο 422 ΑΚ δικαίωμά μας, του μονομερούς από εμάς προσδιορισμού του εξοφλούμενου χρέους μας, το οποίο είναι δικαίωμα του οφειλέτη (δηλαδή δικό μας) και όχι του δανειστή (δικό σας), όπως εσφαλμένα και παράνομα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζετε τη σχετική εκ μέρους μας καταβολή – εξόφληση. Δεύτερον επειδή από τη μεταξύ μας υπογεγραμμένη σύμβαση – αίτηση παροχής, δεν προκύπτει καμία απολύτως συμβατική μας υποχρέωση καταβολής στην εταιρία σας του ΕΕΤΗΔΕ (γεγονός που επιβεβαίωσε με την απόφασή του και το ΣτΕ) και τρίτον συμμορφούμενοι – σε αντίθεση με εσάς – προς την υπ’ αριθμ. 1972/2012 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, βάσει της οποίας η δικαστική εξουσία μας διαβεβαίωσε, ότι η μη καταβολή εκ μέρους μας του ΕΕΤΗΔΕ προς εσάς, δεν επάγεται και δυνατότητα σας να προβαίνετε στην διακοπή της ηλεκτροδότησής μας .

Β) Στη δήλωσή μας αυτή, περί του τρόπου καταβολής και εξόφλησης εκ μέρους μας, των αποστελλόμενων λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, οι στην αρχή της παρούσας μας αναφερόμενοι, δεν θα επανέλθουμε διευκρινιστικά προκειμένου σας επαναδηλώσουμε τον τρόπο και το εκάστοτε ποσό καταβολής , (για τις επόμενες 4 δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ που θα μας αποστείλετε με τους επόμενους λογαριασμούς), αφού υπήρξαμε απόλυτα σαφείς για την τωρινή και μελλοντική συμπεριφορά μας ως προς τις καταβολές αυτές: Επαναλαμβάνουμε και πάλι, ότι σε σχέση με τους λογαριασμού αυτούς που θα εκδώσετε μελλοντικά, θα σας καταβάλλουμε και τότε την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, πλέον ΦΠΑ, τα δημοτικά τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΠ, το δημοτικό φόρο και τα υπέρ της ΕΡΤ τέλη του λογαριασμού, παραλείποντας την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ και με τον τρόπο αυτό θα εξοφλήσουμε το λογαριασμό μας . Με την παρούσα μας λοιπόν,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

1. Να συμμορφωθείτε προς τις επιταγές της 1972/2012 ΣτΕ.Ολ. και να μην απευθύνετε πλέον προς τους πολίτες εντολές, στηριζόμενοι σε εγκυκλίους που αντιβαίνουν στο γράμμα και σε όσα η ανωτέρω απόφαση επιτάσσει. Ειδικότερα να παύσετε να διακινείτε και να εφαρμόζετε στην πράξη την υπ’ αριθμ. Δ13 ΦΜΑΠ 1117493 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ που δημοσιεύτηκε στις 2/9/2012, η οποία εκ του πονηρού εξακολουθεί να αναφέρεται και να σας παροτρύνει να ακολουθήσετε την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε στις 2 Μαρτίου του 2012 πριν τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ (25 Μαΐου 2012) και στηρίζεται στην ΠΟΛ 1211/10-10-2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών που όμως … ακυρώθηκε ως αντισυνταγματική με την άνω απόφαση του ΣτΕ .

2. Να εισπράξετε το καταβληθησόμενο από τον καθένα μας ποσό, υποχρεωτικά και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, όπως εμείς σας καθορίζουμε με το αρθρ. 422 ΑΚ (ως αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, πλέον ΦΠΑ, τα δημοτικά τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΠ, το δημοτικό φόρο και τα υπέρ της ΕΡΤ τέλη του λογαριασμού) και να διαγράψετε μετά το τετράμηνο της λήξης προθεσμίας πληρωμής καθεμίας από τις πέντε (5) δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ 2012, το αντίστοιχο ποσό που δεν σας καταβάλλαμε, ώστε αυτό εν συνεχεία να βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Να μην συμψηφίζετε τις, με τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο χρηματικές μας καταβολές, με το ΕΕΤΗΔΕ, ώστε να παρουσιάζετε έτσι τεχνηέντως χρεωστικό τον επόμενο εκδιδόμενο λογαριασμό μας, δηλαδή να προβαίνετε παράνομα σε συμψηφισμό ξένης απαίτησης που κατά κανένα τρόπο επειδή αυτή συνεισπράττεται με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, δεν καθίσταται δική σας, αλλά παραμένει απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και κυρίως

4. Να απέχετε όλοι εσείς, διοίκηση, προσωπικό και κάθε προστηθέν από εσάς τρίτο πρόσωπο, από οιαδήποτε ενέργεια που θα σχετίζεται με εντολή διακοπής της ηλεκτρική μας παροχής ή της με καθοιονδήποτε τρόπο φυσικής και τεχνικής πραγμάτωσης της διακοπής αυτής που να συναρτάται με την εκ μέρους μας μη καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ. Διαφορετικά,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

ότι, σε περίπτωση που δεν δεχθείτε ως εξοφληµένους τους λογαριασµούς µας και είτε καταλογίσετε τα καταβληθέντα ποσά στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και τα αποδώσετε στο Δηµόσιο είτε προχωρήσετε στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος στους παραπάνω αριθµούς παροχής, θα προσφύγουμε εναντίον σας και εναντίον κάθε υπευθύνου στα αρµόδια Δικαστήρια – αστικά και ποινικά – διεκδικώντας αποζηµίωση για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής μας ζηµίας ή και ηθικής βλάβης που θα προκαλέσουν οι ενέργειές σας, ζητώντας παράλληλα και την ποινική καταδίκη των υπαιτίων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς…………………………………………………………., και εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεσή του επιδόσεως.

This entry was posted in ΕΞΩΔΙΚΑ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΤΡΩΚΤΙΚΑ, ΧΑΡΑΤΣΙΑ. Bookmark the permalink.

1 Response to ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s